Rejestr członków

imię i nazwisko (tytuł zawodowy oraz stopień i tytuł naukowy)zawód, specjalizacja, uprawnienia, funkcjamiejsce pracy
ks. dr Artur Aleksiejukksiądz prawosławny / nauczyciel akademickiChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
ul. Powstańców 26/20; 05-091 Ząbki
e-mail: a.aleksiejuk@chat.edu.pl
tel. 603 037 770
ks. mgr
Dawid Andryszczak
ksiądz katolicki / kapelan Szpitala Sp. z o.o. w SzczecinkuParafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
e-mail: dandryszczak@gmail.com
tel. 534 723 526
ks. mgr
Jarosław Antosiuk
ksiądz prawosławny / Proboszcz Cerkwi Prawosławnej w KrakowieCerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii w Krakowie
ul. Szpitalna 24; 31-024 Kraków
dr psych.
Rafał Bartczuk
psycholog / specjalista: psychologii społecznej; psychologii religii; psychometrii Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie; 20-950 Lublin
e-mail: bartczuk@kul.lublin.pl
lek. med.
Jadwiga Bester
lekarz / specjalista chorób wewnętrznychMiejska Przychodnia Lekarska Nr 5
ul. Długa 18; 33-100 Tarnów
e-mail: jadobe@o2.pl
tel. 608 182 881
mgr
Ewelina Bezdzietna
położna i psycholog / nauczyciel akademicki Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Wybrzeże L. Pasteura 1; 50-367 Wrocław
e-mail: ewellek@gazeta.pl
tel. 785 462 369
lek. med.
Tymoteusz Białkowski
lekarz; alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała KozalaWyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała Kozala
ul. Grodzka 18; 85-109 Bydgoszcz
e-mail: tymoteusz.bialkowski@gmail.com
tel. 797 725 322
Szymon Boberteolog, pastor, kapelan / dyrektor Centrum Wsparcia „Za Horyzont”, duszpasterz osób niepełnosprawnychCentrum Wsparcia „Za Horyzont”
ul. Harcerska 1D/4; 87-100 Toruń
e-mail:bober.szymon@gmail.com, biuro@zahoryzont.org
tel. 885 902 200
lek. med.
Krystyna Boczar
lekarz / specjalista anestezjolog NZOZ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego K. Boczar
ul. Andersa 6A; 43-100 Tychy
e-mail: krysiaboczar@gmail.com
tel. 32 219 11 77; 601 156 652
dr n. med.
Wojciech Bodzoń
lekarz / spejcalista anestezjologMedycyna Praktyczna
ul. Gazowa 14a; 41-060 Kraków
ks. dr hab. n. teol., prof. UAM
Andrzej Bohdanowicz
ksiądz katolicki / nauczyciel akademicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań
dr n. med.
Beata Brożek
lekarz / specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych; chorób płuc; medycyny paliatywnej / nauczyciel akademickiUMK Toruń – CM Bydgoszcz, Katedra Opieki Paliatywnej; Klinika Opieki Paliatywnej; Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
ul. św. Józefa 53-59; 87-100 Toruń
e-mail: mailto:bebro@wp.pl
tel. 691 842 778
dr n. med.
Grzegorz Bujok
lekarz / specjalista: anestezjologii i intensywnej terapii; medycyny bóluIndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Radzionkowska 26F; 42-622 Świerklaniec
e-mail: gbujok@gmail.com
tel. 606 751 340
lek. med.
Barbara Burczyk-Fitowska
lekarz i bioetyk / lekarz chorób wewnętrznych oraz specjalista chorób zakaźnych; medycyny paliatywnejHospicjum im św. Łazarza w Krakowie
ul. Fatimska 17; 31-831 Kraków
e-mail: fitowska@mp.pl
tel. 601 181 444
lek. med.
Jolanta Cylwik
lekarz i psychoonkolog / specjalista anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowiecki Szpital Wojewódzki Sp. z o. o.
ul. Poniatowskiego 26; 08-110 Siedlce
e-mail: jolacylwik@o2.pl
tel. 602 859 457
mgr
Renata Czarnecka
pedagog i pielęgniarka dyplomowana / psychoterapeuta uzależnień, mediatorWypłyń na Głębię JP II
ul. Przy Lesie 34; 86-065 Lisi Ogon
e-mail: terapia.renia@gmail.com
tel. 600 251 858
dr n. med.
Katarzyna Dąbek
lekarz / specjalista neonatologKliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną
ul. Szopena 2; 35-055 Rzeszów
e-mail: kasiadab84@gmail.com
tel. 726 039 982
dr n. med.
Alina Deluga
pielęgniarka / nauczyciel akademickiZakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lubelski
ul. Staszica 4-6; 20- 081 Lublin
dr hab. n. hum.
Beata Dobrowolska
pielęgniarka i bioetyk / nauczyciel akademickiKatedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Staszica 4-6; 20-081 Lublin
e-mail: beata.dobrowolska@umlub.pl
prof. dr hab. n. med.
Jan Duława
lekarz / specjalista: chorób wewnętrznych; nefrolog; hipertensjolog; angiolog / kierownik Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Katowicach; konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych woj. śląskiego Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47; 40-635 Katowice
e-mail: jdulawa@sum.edu.pl
ks. mgr
Tomasz Duszczak
ksiądz katolicki / kapelan szpitalny w Nowej Soli Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny PublicznyZakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
ul. Chałubińskiego 7; 67-100 Nowa Sól
e-mail: tduszczak@wp.pl
tel. 666 850 507
lek. med.
Grażyna Dyczek-Wejster
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych; chorób płuc; medycyny paliatywnej Oddział Medycyny Paliatywnej SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Żywiecka 19; 43-365 Wilkowice
tel. 33 815 51 56; 502 619 383
dr n. med.
Zofia Dyduch
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych / certyfikat USG PTUPrywatny Gabinet Specjalistyczny Diag. USG. Przychodnia Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego 19; 01-864 Warszawa
e-mail: zofiard@gmail.com
tel. 606 943 931
lek. med.
Karina Dylla
lekarz / specjalista chorób wewnętrznychNZOZ Poradnia Ogólna, ul. Częstochowska 31; 40-040 Ozimek
tel. 604 979 718
lek.
Anna Eckersdorf-Mastalerz
lekarz / genetyk klinicznyPoradnia Pomoc, Fundacja Gajusz
ul. J. Dąbrowskiego 87; 93-271 Łódź
e-mail: a.emastalerz@gmail.com
tel. 603 661 447
dr n. med.
Iwona Filipczak-Bryniarska
lekarz / specjalista medycyny paliatywnej; neurolog / kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej w SU w Krakowie; p.o. kierownika Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM; konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej woj. małopolskiego; członek Komitetu Bioetyki Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego Oddział Medycyny Paliatywnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM
ul. Śniadeckich 10; 31-351 Kraków
e-mail: ibryniarska@yahoo.pl
tel. 12 424 88 81 lub 12 424 88 84
mgr
Krzysztof Fiszer
prawnik / ordynowany duchowny Kościoła Zielonoświątkowego w PolsceZakład Opieki Leczniczej Fundacja „Światło” w Toruniu
ul. Grunwaldzka 64; 87-100 Toruń
e-mail: krzysfiszer@gmail.com
tel. 661 080 824
dr n. społ.
Małgorzata Fopka-Kowalczyk
nauczyciel akademicki / psycholog i psychoonkolog / adiunkt Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Gagarina 11; 87-100 Toruń
e-mail: malgorzata.j.kowalczyk@gmail.com
tel. 792 562 395
dr n. med.
Piotr Gajewski
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych / red. naczelny Medycyny Praktycznej Medycyna Praktyczna
ul. Gazowa 14a; 41-060 Kraków
mgr
Bożena Giemza
pedagog, superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej
ul. Miodowa 21; 00-246 Warszawa
e-mail: bozena.giemza@tpipp.pl
tel. 693 582 424
ks. dr n. teol.
Grzegorz Giemza
ksiądz ewangelicko-augsburski / superwizor; prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; dyrektor Polskiej Rady EkumenicznejPolska Rada Ekumeniczna
ul. Willowa 1; 00-790 Warszawa
e-mail: grzegorz.giemza@tpipp.pl
tel. 502 691 626
dr n. hum.
Waldemar Głusiec
teolog i bioetyk / asystentZakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Staszica 4-6; 20-081 Lublin
e-mail: w.glusiec@gmail.com
tel. 514 513 463
ks. dr n. teol.
Grzegorz Godawa
ksiądz katolicki / prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII; kierownik Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego Katedra Pedagogiki Ogólnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków
Parafia Wszystkich Świętych
ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków
mgr piel.
Agnieszka Golec
pielęgniarka dyplomowana / specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej Hospicjum im. Dobrego Samarytanina w Lublinie
Bernardyńska 11A; 20-109 Lublin
e-mail: agnieszkagolec03@gmail.com
tel. 881 071 497
ks. mgr
Paweł Gontarz
ksiądz katolicki / kapelan szpitalny / ratownik medyczny i terapeuta zajęciowyInstytut Matki i Dziecka w Warszawie
ul. Kasprzaka 17A; 01-211 Warszawa
e-mail: pawel1985g@gmail.com
tel. 696 107 132
lek. med.
Violetta Górska-Głowacka
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych; medycyny rodzinnej; medycyny paliatywnejPrzychodnia Omega-Med., Głowacka i Karpowicz Spółka Jawna
ul. Zabrzańska 14; 59-220 Legnica
tel. 503 331 879
dr n. med.
Aleksandra Gutysz-Wojnicka
lekarz / specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki / nauczyciel akademickiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Katedra Pielęgniarstwa, Szkoła Zdrowia Publicznego
10-554 Olsztyn
e-mail: a.gut.wojnicka@uwm.edu.pl, olagut@go2.pl
tel. 507 080 693
prof. biol.
Anna Grzywacz
biolog / nauczyciel akademicki / zdrowie publicznePomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin
e-mail: grzywacz.anna.m.@gmail.com
tel. 602 628 769
prof. dr hab. n. med.
Jacek Imiela
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych; nefrolog / prezes Towarzystwa Internistów Polskich; konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych Zakład Pielęgniarstwa Społecznego - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ciołka 27; 01-445 Warszawa
e-mail: jimiela@gmail.com
lek. med.
Agnieszka Jalowska
lekarz i bioetyk / pediatraKatedra i Klinika Neonatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław
e-mail: agnieszka.jalowska@gmail.com
lek.
Ewa Janiec
lekarz / specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Gałczyńskiego 58; 38-400 Krosno
e-mail: ejaniec@poczta.onet.pl
tel. 602 368 294
ks. dr n. społ.
Marek Jarosz
ksiądz katolicki i psycholog / rektor Wyższego Seminarium Duchownego w PłockuWyższe Seminarium Duchowne w Płocku
ul. Nowowiejskiego 2a; 09-400 Płock
ks. lek. med.
Marcin Jelinek
Franciszkanin
ksiądz katolicki i lekarz / specjalista chorób wewnętrznych Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
ul. Trynitarska 11; 31-061 Kraków
e-mail: jelinek.marcin@gmail.com
ks. mgr
Sławomir Jessa
ksiądz katolicki / proboszczParafia FARNA p.w. św. Jakuba Ap. W Murowanej Goślinie
Pl. Powstańców Wlkp. 21; 62-095 Murowana Goślina
e-mail: slawal1960@gmail.com
tel. 601 863 020
ks. dr
Marcin Jiers
ksiądz katolicki / teolog i filozof / rzecznik prasowy / wykładowca teologiiKuria Diecezji Bydgoskiej
ul. Tadeusza Skarbka-Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz
e-mail: jieris.marcin@gmail.com
tel. 668 909 520
ks. prof.
Artur Kasprzak
ksiądz / nauczyciel akademicki / ksiądz diecezjalny / Rezydent Parafii o. PioParafia św. o. Pio
ul. Rybałtów 25; 02-886 Warszawa
e-mail: a.kasprzak@uksw.edu.pl
tel. 885 902 200
mgr
Izabela Kaptacz
pedagog i pielęgniarka / specjalista pielęgniarstwa paliatywnego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu Zakłada Medycyny i Opieki Paliatywnej
ul. Medyków 12; 40-752 Katowice
e-mail: ikaptacz@gmail.com
tel. 501 046 654
dr n. med.
Marek Karwacki
lekarz / specjalista w zakresie: pediatrii; hematologii i onkologii dziecięcej Instytut Matki i Dziecka
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
ul. Kasprzaka 17A; 01-211 Warszawa
e-mail: mwkarwacki@gmail.com
tel. 502 743 781
dr hab. n. teol.
Marta Kowalczyk, prof. WSD
wykładowca akademicki / referent ds. nauki diecezji elbląskiejWyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
ul. Bożego Ciała 10; 82-300 Elbląg
e-mail: 760313@wp.pl
tel. 507 501 331
lek. med.
Maciej Klimasiński
lekarz / anestezjolog / koordynator Zespołu Opieki Duszpasterskiej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Miejski im. F. Raszei
ul. Mickiewicza 2; 60-834 Poznań
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62; 60-569 Poznań
e-mail: klimasinski@gmail.com
dr n. med.
Jacek Kocot
lekarz / chirurg ogólny / ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ MSWiA w KatowicachOddział Chirurgii Ogólnej SP ZOZ MSWiA w Katowicach
ul. Głowackiego 10; 40-052 Katowice
e-mail: jacek.kocot@wp.pl
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszeklekarz / specjalista medycyny paliatywnejKatedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Hospicjum Palium
Os. Rusa 55; 61-245 Poznań
e-mail: olalemieszek@op.pl
tel. 608 079 698
dr hab. n. med.
Małgorzata Krajnik, prof. UMK
lekarz / specjalista: chorób wewnętrznych; medycyny paliatywnej / kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej UMK w Bydgoszczy Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. M. Curie Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz
e-mail: malgorzata.krajnik@wp.pl
lek. med.
Marek Krobicki
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych / prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
Konary 21; 32-040 Świątniki Górne
e-mail: krobickimarek@gmail.com
tel. 502 105 338
dr n. med.
Dominik Krzyżanowski
pielęgniarz / specjalista: pielęgniarstwa paliatywnego; zdrowia publicznegoZakład Medyczny Nauk Społecznych UM we Wrocławiu;
Bonifraterskie Centrum Opieki Hospicyjnej i Bonifraterski Ośrodek Opieki w Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Dobrej Opieki
Poświęcka 8A; 51-128 Wrocław
dr n. med.
Dariusz Kuć
lekarz / specjalista medycyny rodzinnej / lekarz Białostockiego Hospicjum dla DzieciFundacja "Pomóż Im"
ul. Ciołkowskiego 88J; 15-545 Białystok
e-mail: darek.hospicjum@o2.pl
tel. 663 760 430
o. mgr
Marian Kujaczyński OSCam
kapelan szpitalny Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Cegłowska 80; 01-809 Warszawa
e-mail: marianocam@op.pl
tel. 608 318 617
dr n. med.
Andrzeja Kukiełka
lekarz /specjalista medycyny paliatywnej; radioterapii onkologicznej Centrum Diagnostyki I Terapii Onkologicznej NU-MED
Al. Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość
Zakład Brachyterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Jakubowskiego 2; 30-688 Kraków
e-mail: drkukielka@gmail.com
tel. 606 713 414
dr n. med.
Maria Kuźmińska
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych Tarnowskie Hospicjum Domowe w Tarnowie
ul. Krakowska 41; 33-100 Tarnów
e-mail: mari2000@wp.pl
lek. med.
Katarzyna Kwiecień
lekarz / specjalista anestezjologii i intensywnej terapii; medycyny ratunkowej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
e-mail: kasia@inet.pl
tel. 601 285 445
mgr psych.
Agnieszka Kwiecińska
psychoterapeuta / specjalista: psychoonkologii; pielęgniarstwa opieki paliatywnejTowarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
ul. Fatimska 17; 31-831 Kraków
s. dr teol.
M. Aleksandra Leki
siostra zakonna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; mgr filologii polskiej i teolog duchowościDom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Katowicka
ul. Warszawska 52; 40-008 Katowice
e-mail: alaleki@poczta.onet.pl
tel. 32 258 76 56; 507 432 811
dr med.
Rafał Lemanczyk
lekarz / specjalista: medycyny rodzinnej; medycyny paliatywnej88-410 Bad Wurzach, Niemcy
e-mail: dpalmedicus@gmail.com
tel. 531 247 755
s. dr
Bożena Leszczyńska
siostra zakonna i filolog / specjalista w Duszpasterstwie USD w Krakowie / asystentka pastoralnaUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 26; 30-663 Kraków
e-mail: b.leszczynska@op.pl
tel. 601 954 400
dr n. med.
Agnieszka Lewandowska
lekarz / specjalista: chorób wewnętrznych; rehabilitacji medycznej; medycyny paliatywnejHospicjum Jezusa Miłosiernego
ul. Jana Pawła II 4; 34-500 Zakopane
Oddział Medycyny Paliatywnej
Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Kamieniec 10; 34-500 Zakopane
e-mail: a.lew@wp.pl
tel. 18 201 20 21 wew. 350
s. lek. med.
Anna Francesca Łęcka
siostra zakonna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego i lekarz / specjalista medycyny paliatywnej; medycyny rodzinnej Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
ul. Fatimska 17; 31-831 Kraków
mgr
Marcin Maćkowiak
Psychoonkolog / Psycholog / Psychotraumatolog / M.SC Clinical Psychology / Dyrektor Szkoły Medycznej w Warszawie / Wykładowca psychologii klinicznej i pedagogiki specjalneje-mail: mackowiak.marcin@interia.eu
tel. 604 549 556
ks. mgr
Sławomir Maćkowiak
ksiądz katolicki / kapelan szpitalny w Siemianowicach ŚląskichSzpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
ul. 1 Maja 9; 41-100 Siemianowice Śląskie
e-mail: slawek.mackowiak@vp.pl
tel. 607 565 745
dr Agnieszka Makarewicznauczyciel, neurologopedaZespół Szkół Społecznych Kłodzko; Bystrzyckie Centrum Zdrowia
ul. Stefana Okrzei 49; 57-500 Bystrzyca Kłodzka
e-mail: agnieszka0707@gmail.com
665 500 707
mgr
Renata Marciniak-Przyrowska
fizjoterapeuta i rehabilitant ruchowyGabinet Prywatny – Fizjoterapia
ul. Nizinna 26; 61-424 Poznań
e-mail: renataprzyrowska@gmail.com
tel. 601 713 354
mgr
Marek Marzel
psycholog / specjalista psychologii transportu / starszy referent Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
e-mail: mmarzel@kul.pl
tel. 81 445 34 14; 502 239 795
lek. med.
Elżbieta Marynowska
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych Eskulap, NZOZ
ul. Grobelna 8; 95-200 Pabianice
e-mail: maryn82@wp.pl
tel. 602 352 542
lek. med.
Natalia Michalak
lekarz / specjalista choroby wewnętrznychPraktyka Lekarska (głównie POZ) Natalia Michalak
Adres do korespondencji: ul. Podgórna 28B/6; 62-500 Konin
e-mail: drmichalaknatalia@gmail.com
tel. 728 327 025
ks. dr
Łukasz Michoń
ksiądz katolicki / kapelanSzpital św. Józefa w Mikołowie; Centrum Zdrowia w Mikołowie, Sp. z o.o.
e-mail: fides8@mp.pl
tel. 795 624 810
lek. med.
Daria Mikuła-Wesołowska
lekarz / specjalista: chorób wewnętrznych; medycyny paliatywnej / bioetyk Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
e-mail: darnapro@gmail.com
tel. 504 77 64 61
mgr socjol. lic. piel.
Józefa Misiewicz
socjolog i pielęgniarka dyplomowana / specjalista opieki paliatywnej / instruktor praktycznej nauki zawodu - URZ, wykładowca, egzaminator zawodów medycznych - OKEWojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie; Hospicjum Domowe MAXMED-Krasne (wolontariat)
e-mail: jozefinamisiewicz@poczta.fm
tel. 668 285 843; 609 881 103
ks. dr hab. n. teol.
Andrzej Muszala, prof. UPJPII
ksiądz katolicki i bioetyk / dyrektor Instytutu Bioetyki UPJPII w Krakowie Międzywydziałowy Instytut Bioetyki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3; 31-069 Kraków
lek. med.
Natalia Neumann-Klimasińska
lekarz / w trakcie specjalizacji z neonatologiiGinekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Nr 3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Klinika Neonatologii
ul. Polna 33; 60-535 Poznań
e-mail: tala.neumann@gmail.com
tel. 604 405 415
mgr
Maciej Masłowski
fizjoterapeuta Laboratorium Terapii Manualnej
ul. Wrocławska 38, 63-200 Jarocin
e-mail: matatiach@onet.eu
tel. 663 677 325
lek. med.
Małgorzata Niemiec
lekarz / specjalista: anestezjologii i intensywnej terapii; medycyny paliatywnej Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12; 53-413 Wrocław
e-mail: mniemiec@op.pl
tel. 602 176 021
mgr
Beata Nowak
pielęgniarka i położna / specjalizacja w dziedzinie organizacji i zarządzaniaOddział Neonatologii Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
os. Złotej Jesieni 1
e-mail: beata--nowak@wp.pl
tel. 502 836 783
lek. med.
Elżbieta Nowak
lekarz / psychiatraCentrum Medyczne MIŁA, Warszawa
e-mail: nowelzbieta@gmail.com
tel. 605 766 016
prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki lekarz / dermatolog; wenerolog; alergolog / kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUM Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Kliniczna 1a; 80-402, Gdańsk
e-mail: rnowicki@gumed.edu.pl
tel. 501 032 944
mgr
Iwona Oleśnicka
prawnik / radca prawny Kancelaria Radcy Prawnego, Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie
ul. Św. Michała 19; 62-200 Gniezno
tel. 606 97 38 06
lek. med.
Renata Opalińska
lekarz / specjalista: chorób wewnętrznych; medycyny paliatywnej / psychonokolog i  superwizorOddział Medycyny Paliatywnej
Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10; 34-500 Zakopane
e-mail: r.opalinska@onet.pl
dr n. med.
Anna Orońska
lekarz / specjalista: anestezjologii i intensywnej terapii; medycyny paliatywnejDolnośląskie Centrum Onkologii
Poradnia Medycyny Paliatywnej
pl. Hirszfelda 12; 53-413 Wrocław
e-mail: aoronska@biskupin.wroc.pl
tel. 601 703 018
lek. stom.
Piotr Owczarzak
lekarz stomatologii ogólnej; stomatologii zachowawczejPiekary 25; 62-200 Gniezno
e-mail: piotrowczarzak@wp.pl
tel. 602 261 884
mgr
Agnieszka Paczkowska
psycholog i psychoonkolog / specjalista psychologii klinicznej Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku
e-mail: a.paczkowska@wp.pl
tel. 58 340 00 61
ks. dr hab. n. teol.
Dariusz Pater
ksiądz katolicki i bioetyk / nauczyciel akademicki/ specjalista: teologii dogmatycznej i teologii pastoralnej; ratownik WOPR Wydział Teologiczny 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa
e-mail: paterdarek@wp.pl
tel. 698 756 371
dr hab. n. med.,
dr n. praw.
Jakub Pawlikowski
lekarz, prawnik i filozof / specjalista ochrony zdrowiaZakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. S. Staszica 4-6 (Collegium Maximum); 20-059 Lublin
e-mail: jpawlikowski@wp.pl
dr hab. n. o zdr.
Anna Pilewska-Kozak
pielęgniarka i położna / specjalista: pielęgniarstwa położniczego i neonatologicznego; etyki w perinatologii i pediatrii Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 23 (I Wojskowy Szpital Kliniczny); 20-049 Lublin
e-mail: apilewska@wp.pl
dr n. hum.
Agnieszka Polak
wykładowca akademicki Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej
ul. Chodźki 7; 20-093 Lublin
e-mail: agnieszka.polak@umlub.pl
tel. 660 739 775
lek.
Andrzej Postek
lekarz / neurolog i specjalista med. paliatywnej Hospicjum domowe SAN-MED w Bytomiu ul. Tuwima 5/1; Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
ul. Wincentego Lipa 2; 41-703 Ruda Śląska
e-mail: andrzej.postek@gmail.com
tel. 609 204 522
mgr
Monika Poznańska
st. konsultant transformacji biznesowej / dyrektor Fundacji „DOBRZE ŻE JESTEŚ” Oddział KrakówCapgemini Sp. z o.o.; Fundacja „DOBRZE ŻE JESTEŚ”
e-mail: monika.poznanska@dobrzezejestes.pl
tel. 604 542 279
ks. dr n. teol.
Marcin Puziak
ksiądz katolicki / rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała KozalaWyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała Kozala
ul. Grodzka 18; 85-109 Bydgoszcz
e-mail: wsd@diecezja.bydgoszcz.pl
tel. 696 784 228
ks. mgr
Tomasz Rak
ksiądz katolicki / kapelan i katecheta / sędzia Sądu Biskupiego Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach
ul. Śniadeckiego 1; 42-604 Tarnowskie Góry
e-mail: renex@poczta.onet.pl
tel. 692 275 298
lek. med.
Danuta Rawicka
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych; medycyny rodzinnejSPZOZ “Zaodrze”
ul. Licealna 18; 75-714 Opole
e-mail: dr.rawicka@gmail.com
tel. 608 324 220
lek. med.
Stanisław Rawski
lekarz / epidemiologStowarzyszenie Hospicjum Marii Królowej Apostołów w Krakowie
ul. Wysłouchów 42; 30-611 Kraków
tel. 516 836 343
ks.
Remigiusz Recław
ksiądz katolicki / teologia pastoralna / duszpasterz w parafii św. Andrzeja Boboli w SzczecinieParafia św. Andrzeja Boboli
ul. Pocztowa 22; 70-361 Szczecin
e-mail: remi.szczecin@jezuici.pl
tel. 690 447 980
prof. dr hab. n. med.
Magdalena Rutkowska
lekarz / pediatra, neonatologInstytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A; 01-211 Warszawa
e-mail: rutkowska.mag@wp.pl
tel. 22 843 39 75; 501 07 89 75
lek.
Grażyna Rybak
lekarz / specjalista pediatraSZPZLO - Warszawa Targówek, Poradnia Dziecięca
ul. Łojewska 6; 03-392 Warszawa
e-mail: grazyna.rybak@op.pl
tel. 604 935 427
ks. mgr
Robert Rynkiewicz
ksiądz katolicki / kapelan Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ i Domu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Parafia św. Józefa w Zgorzelcu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu
Dom Opieki Społecznej w Zgorzelcu
ul. ks. Jana Kozaka 2; 59-900 Zgorzelec
e-mail: r_rynkiewicz@interia.pl
tel. 723 861 143
dr hab. n. med.
Jarosław Sak
lekarz i bioetyk / specjalista chorób wewnętrznych; nefrolog / kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka UM w LublinieZakład Etyki i Filozofii Człowieka Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. S. Staszica 4-6 (Collegium Maximum); 20-059 Lublin
e-mail: jareksak@tlen.pl
mgr
Anna Saletra
psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta / specjalista psychoterapii uzależnieńPuckie Hospicjum im. Ojca Pio, Szkoła Podstawowa w Mostach
e-mail: anna.saletra@wp.pl
tel. 693 176 532
lek. med.
Jerzy Sienicki
lekarz / specjalista kosmetologii lekarskiej Prywatna Praktyka Lekarska, Szczecin
e-mail: jerzy.sienicki@interia.eu
tel. 791 081 321
prof. dr hab. n. med.
Władysław Sinkiewicz
lekarz / specjalista: chorób wewnętrznych; kardiologiiII Katedra i Klinika Kardiologii
Szpital Uniwersytecki nr 2
ul. Ujejskiego 75; 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 371 12 43
mgr
Edyta Skolmowska
pielęgniarka dyplomowana / pielęgniarstwo opieki długoterminowej oraz geriatryczne / trener oceny stanu zdrowia i bad. fizykalnego / menedżer ochrony zdrowia / dyrektor ZOL / wykładowca akademickiMaltańskie Centrum Pomocy pw. Bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddz. w Barczewie
ul. Niepodległości 9; 11-010 Barczewo
e-mail: edyta.skolmowska@gmail.com
tel. 513 042 585
mgr
Urszula Sławińska
pielęgniarka dyplomowana i psychoonkolog Jednostka Wojskowa
Adres do korespondencji:
ul. Mazowiecka 75; 05-252 Karpin
e-mial: urszula-uk@wp.pl
tel. 602 437 968
lek. med.
Elżbieta Suchodolska
lekarz / specjalista chorób wewnętrznych; chorób płuc SPZOZ w Hrubieszowie Odział Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Mickiewicza 2; 22-500 Hrubieszów
e-mail: elasuch@interia.pl
tel. 607 087 082
ks. dr hab. n. teol., lek. med.
Lucjan Szczepaniak SCJ
ksiądz katolicki, lekarz i bioetyk / kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w KrakowieUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie / Kapelania pw. NMP Nieustającej Pomocy
30-663 Kraków; ul. Wielicka 265
dr hab.
Jacek Śliwak
psycholog / pracownik naukowy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
dr n. med.
Artur Tarasiewicz
lekarz, etyk i filozof / specjalista medycyny ratunkowej; neurochirurgiiPleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
ul. Poznańska 125A; 63-300 Pleszew
e-mail: artur.taras@wp.pl
tel. 694 474 654
mgr Katarzyna Warchołpołożna, asystent dydaktycznyKatolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawski Szpital Południowy
ul. Garbarska 18a/241; 20-340 Lublin
e-mail: warchol.katarzyna843@gmail.com
tel. 797 277 160
ks. dr
Grzegorz Wąchol
ksiądz katolicki / kapelan i pracownik naukowyUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
Parafia Matki Bożej Królowej Polski
ul. Zamiejska 6; 30-382 Kraków
e-mail: grzesiekwa@gmail.com
tel. 509 389 030
dr psych.
Michał Wiechetek
psycholog / specjalista: psychologii społecznej; psychologii religii Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
e-mail: wiechetek@kul.lublin.pl
ks. dr hab. n. teol.
Tomasz Wielebski
ksiądz katolicki / specjalista: teologii pastoralnej; kapelanii szpitalnej i służby zdrowia; teologii pastoralnej a dyscyplin pozateologicznych / kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW w WarszawieInstytut Teologii Praktycznej Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa
e-mail: tomwielebski@gmail.com
mgr piel.
Paweł Witt
pielęgniarz dyplomowany i psychoonkolog dziecięcy / specjalista: pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; pielęgniarstwa paliatywnego / Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
ul. Marszałkowska 24; 00-576 Warszawa
Ośrodek Hospicjum domowe
ul. Tykocińska 27/35; 03-545 Warszawa
e-mail: pawwitt@gmail.com
tel. 604 066 318
dr n. o zdr. Karolina Włostowskapielęgniarka, psycholog / pielęgniarstwo opieki paliatywnejCentrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul.  A. Pawińskiego 5A; 02-106 Warszawa
e-mail: karolina.wlost@gmail.com
tel. 693 581 954
dr med.
Janusz Wojtacki
lekarz / specjalista radioterapii onkologicznej Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku
e-mail: janusz_wojtacki@hotmail.com
tel. 601 808 361
mgr
Katarzyna Wójcik
italianista i bioetykChrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
Środowiskowy Dom Samopomocy
Al. Pokoju 7; 31-548 Kraków
mgr
Anna Wójcik-Krzemień
psychologZakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
e-mail:
e-mail: aniawojkrze@gmail.com
tel. 503 216 935
mgr
Maria Wysocka
filolog i opiekun medyczny Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie
e-mail: m.marysia.wysocka@gmail.com
tel. 604 099 144
dr n. hum.
Beata Zarzycka
nauczyciel akademickiInstytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
mgr inż.
Monika Zawadzka
filozof i inżynier komputerowy / przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w LubiniePowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Starostwo Powiatowe w Lubinie
ul. Jana Kiliańskiego 12b;
59-300 Lubin
ks. dr
Arkadiusz Zawistowski
krajowy duszpasterz służby zdrowiaMazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
ul. Kondratowicza 8; 03-242 Warszawa
e-mail: wawpraga-dsz@wp.pl
mgr
Joanna Żołnierz
specjalista nauk o rodzinie / etykZakład Etyki i Filozofii Człowieka
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Staszica 4/6; 20-059 Lublin
e-mail: zolnierz.joanna@gmail.com
tel. 81 448 68 50; 694 833 800