Co to jest duchowość

Duchowość to wymiar ludzkiego życia stanowiący odniesienie do transcendencji i innych wartości egzystencjalnie ważnych.

Duchowość obejmuje:

  1. religijność człowieka, zwłaszcza jego relacje z Bogiem, a także zwyczaje i praktyki oraz życie wspólnotowe
  2. poszukiwania egzystencjalne odnoszące się szczególnie
    • do sensu życia, cierpienia i śmierci oraz do odpowiedzi na pytanie o własną godność i o to kim się jest jako osoba
    • do sfery wolności i odpowiedzialności, nadziei i rozpaczy, pojednania i przebaczenia, miłości i radości
  3. wartości, którymi żyje człowiek, zwłaszcza jego relacje z samym sobą i z innymi ludźmi, stosunek do pracy, natury, sztuki i kultury, jego wybory w sferze moralności i etyki oraz „samo życie”.

Aktualności

Przedmiotem białej księgi European Association for Palliative Care jest edukacja w zakresie opieki duchowej wszystkich pracowników opieki paliatywnej. Dokument zawiera wskazówki dla osób zaangażowanych w kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie medycyny paliatywnej i opieki duchowej, interesariuszy, liderów i decydentów odpowiedzialnych za edukację, a także krajowych i lokalnych zespołów opracowujących programy nauczania.