Jak zostać członkiem

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Polskim Towarzystwie Opieki Duchowej w Medycynie

Zgodnie z artykułem nr 11 Statutu PTODM

„Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, która w związku z działalnością naukową, publicystyczną, zawodową, społeczną lub religijną podejmuje zagadnienia z zakresu statutowych działań Towarzystwa, jeśli uzyskała rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa oraz złożyła pisemną deklarację, że akceptuje statut Towarzystwa.

Członek zwyczajny zostaje przyjęty do Towarzystwa na mocy uchwały podjętej przez Zarząd, który powiadamia o tym zgłaszającego się.

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Towarzystwa przysługuje zgłaszającemu się odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków Towarzystwa, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.”

Aby zostać członkiem PTODM należy:

 • Krok 1: wypełnić deklarację członkowską (pobierz i wydrukuj) i po podpisaniu jej przez co najmniej jednego członka wprowadzającego (członkowie zwyczajni PTODM - Rejestr)
 • Krok 2: przesłać listem zwykłym na adres korespondencyjny PTODM:
  Renata Zaręba
  II Katedra Chorób Wewnętrznych
  Gazowa 14A
  31-060 Kraków
 • Krok 3: jednocześnie (w miarę możliwości) przesłać elektroniczną kopię na adres: ptodm@mp.pl

W razie trudności w znalezieniu członka wprowadzającego można ten fakt zasygnalizować w deklaracji i przesłać ją bez podpisu. W takim przypadku Zarząd PTODM – po skontaktowaniu się z kandydatem i uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji nt. jego aktywności zawodowej i naukowej – postara się znaleźć osobę wprowadzającą w swoim gronie.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu w poczet członków PTODM należy niezwłocznie opłacić roczną składkę członkowską.

 • Roczna składka członkowska wynosi 50 zł.
 • Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku (czyli do 30 marca).
 • Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 • Składka powinna być przesłana na konto Zarządu PTODM (z adnotacją za który rok)*:
  Getin Bank
  27 1560 0013 2004 0379 5000 0001
* Potwierdzenie wpłaty można przesłać na ww. adres korespondencyjny PTODM lub skanem na adres: ptodm@mp.pl

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTODM.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

pobierz i wydrukuj (pdf)

Zobacz także
 • Rejestr członków
 • Słuchać, by usłyszeć