Niefarmakologiczne metody leczenia duszności u chorych z niewydolnością serca

Non pharmacological treatment of breathlessness in heart failure
Anna Pyszora

Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”, Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.