Duszność (język duszności)

The language of breathlessness
Ewa Jassem

Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”, Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.