Morfina u pacjentów kardioligicznych – za i przeciw

Morphine in cardiac patients – pros and contras
Piotr Adamski

Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”, Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.