Czy należy wprowadzać nieopioidowe leki przeciwbólowe u pacjentów z niewydolonością serca

Whether non opioid analgesics should be implemented in heart failure patients
Aleksandra Kotlińska–Lemieszek

Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”, Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.