XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej

Termin: 23 maja 2019 r.

Miejsce: Kraków, Teatr im. Juliusza Słowackiego (pl. Św. Ducha 1)

Udział w Sympozjum jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa:

Szczegóły


XII Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej. Lekarze wobec terapii daremnej" - zadanie finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.