II Ogólnopolska konferencja: PSYCHIATRIA I DUCHOWOŚĆ

Termin i miejsce
16.11.2018 - 17.11.2018 Kraków
Zajęcia wykładowe: aula AIK w Krakowie, przy ul. Kopernika 26
Warsztaty: Szpital Kliniczny im. Babińskiego, przy ul. Babińskiego 29

Organizatorzy
Akademia Ignatianum w Krakowie – Katedra Psychologii Religii i Duchowości
tel. 692-092-914
e-mail: kontakt@psychiatriaiduchowosc.pl
http://psychiatriaiduchowosc.pl/

Tematyka
Celem Konferencji jest wyjście naprzeciw klinicystom oraz osobom korzystającym z pomocy psychologicznej i psychoterapii biorąc pod uwagę znaczenie jakie dla wielu ludzi mają przekonania oraz praktyki religijne i duchowe.
Tematyka konferencji dotyka obszaru zarówno zdrowia psychicznego jak i psychopatologii oraz możliwości współpracy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów z przedstawicielami wspólnot religijnych w integralnej opiece medycznej i profilaktyce.
W ramach dwudniowej konferencji zapewniamy Państwu wartościowe, praktyczne warsztaty inspirujące wykłady wraz z dyskusją, wymianę doświadczeń, przestrzeń do dialogu.