8. Dzień Duszpasterstwa

Zapraszamy na 8. Dzień Duszpasterstwa, tym razem w sobotę i do Warszawy.

To coroczna konferencja adresowana do osób zainteresowanych tematyką poradniczą, do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy Kościołów w Polsce, a także do pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych oraz do studentów kierunków związanych z działaniami pomocowymi i in.

Tematem konferencji będą zagadnienia związane z duszpasterstwem w chorobie. W czasie wykładów i  warsztatów prezentowane będą różne aspekty działań pomocowych, wspierających i duszpasterskich oraz prowadzona będzie dyskusja w oparciu o własne doświadczenia i praktykę. Gościem specjalnym będzie Heidi Abe ze Stuttgartu.

1 grudnia 2018 roku, sobota, godziny 10.00–16.00
Warszawa, ul. Miodowa 21, Centrum Luterańskie

ZGŁOSZENIE
Prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji do 12 listopada na adres: zgloszenie@tpipp.pl lub pod numerem telefonu 605 937 035.

OPŁATA
Opłata konferencyjna na miejscu: 40 zł (w tym całodzienny catering).

Organizator:
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce