Forum Medycyny Paliatywnej

Uczestnicy Forum Medycyny Paliatywnej będą korzystać nie tylko z wykładów wybitnych specjalistów, ale także otwartych dla wszystkich paneli dyskusyjnych. Podczas wydarzenia zostaną poruszone najbardziej kluczowe problemy dotyczące opieki paliatywnej w Polsce.

UWAGA: Do 15 września obowiązują niższe opłaty konferencyjne!

Czas i miejsce:
23.11.2018-24.11.2018 Warszawa

Kierownictwo naukowe:
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii UM w Łodzi
Oddział Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2 
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.