Zaburzenia komunikacji u chorych neurologicznie na przykładzie chorych po udarze i chorych na SLA

lek. Anna Adamczyk

Zapraszamy na wykład lek. Anny Adamczyk w ramach webinarium nr 11 dla kapelanów z dnia 20 stycznia 2022 r.

pobierz pdf z programem webinarium