BYDGOSKIE DNI BIOETYCZNE: Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku

Patronat: Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej – dr n. med. Stanisław Prywiński
Prorektor ds. CM – prof. dr hab. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Przewodniczący i kierownictwo naukowe konferencji – prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz

Termin i miejsce konferencji:
14 kwiecień 2018 r., godz. 10.15
UWAGA! zmiana miejsca konferencji: Sala Auditorium Maximum Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej, ul. Toruńska 55-57 w Bydgoszczy

Organizatorzy:
- Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej
- II Katedra Kardiologii CM UMK

We współpracy z:
- Studenckim Towarzystwem Naukowym
- Fundacją na Rzecz Rozwoju Kardiologii
- Fundacją WIATRAK

WSTĘP WOLNY
Uczestnik konferencji otrzymuje 4 punkty edukacyjne (Rozporządzenie MZ z dnia 06.10.2004 r. DZ. U. nr 231, poz. 2326.

Informacje na stronie www.kardiologia.biziel.pl