Uchwała nr 3/Cz/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 3/Cz/2023
Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie

w sprawie przyjęcia nowych członków
podjęta w dniu 21 czerwca 2023 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt. 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
1. Aleksandra Gutysz-Wojnicka
2. Artur Kasprzak
3. Grażyna Rybak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
Prof. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki