Uchwała nr 3/Cz/2021 z dnia 21 września 2021 roku

Uchwała nr 3/Cz/2021 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie ustania członkostwa i wykreślenia dwóch członków PTODM z Towarzystwa podjęta w dniu 21 września 2021 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 14 pkt 1 ppkt 2, przychyla się do pisemnej prośby dobrowolnego wystąpienia i wykreślenia z listy Towarzystwa Pani mgr Justyny Berlińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
Prof. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki