Uchwała nr 1/Cz/2023 z dnia 18 maja 2023 roku

Uchwała nr 1/Cz/2023
Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie

w sprawie przyjęcia nowych członków
podjęta w dniu 18 maja 2023 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt. 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
1. Artur Aleksiejuk
2. Anna Eckersdorf-Mastalerz
3. Ewa Janiec

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
Prof. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki