Uchwała nr 1/II/2023 z dnia 20 marca 2023 roku

Kraków, 20 marca 2023 r.

Uchwała nr 1/II/2023 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. podjęta w dniu 20 marca 2023 r.

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2022 r., na które składają się:
1) bilans,
2) rachunek wyników,
3) informacja dodatkowa wraz z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie postanowił wynik finansowy za 2022 r. w wysokości 66 929,23 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
Prof. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki