Uchwała nr 2/Cz/2022 z dnia 4 lutego 2022 roku

Uchwała nr 2/Cz/2022 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie ustania członkostwa i wykreślenia dwóch członków PTODM z Towarzystwa podjęta w dniu 4 lutego 2022 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 14 pkt 1 ppkt 2, przychyla się do pisemnej prośby dobrowolnego wystąpienia i wykreślenia z listy Towarzystwa następujących osób:
1. Agnieszka Domaszczyńska
2. Ewa Klimawszewska-Antos

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki