Uchwała nr 1/Cz/2022 z dnia 4 lutego 2022 roku

Uchwała nr 1/Cz/2022 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków podjęta w dniu 4 lutego 2022 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
1. Marta Kowalczyk
2. Renata Marciniak-Przyrowska
3. Jerzy Rak
4. Grzegorz Wąchol

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki