Uchwała nr 4/II/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 4/II/2021 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
z dnia 2 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia propozycji ramowego programu Kształcenia Kliniczno-Pastoralnego w Polsce

§ 1

Zarząd przyjmuje propozycję ramowego programu Kształcenia Kliniczno- -Pastoralnego (KKP) w Polsce (jak w załączniku), przygotowanego przez Grupę Roboczą PTODM ds. programu KKP.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki

Załącznik do Uchwały: