Uchwała nr 3/II/2021 z dnia 21 maja 2021 roku

Uchwała nr 3/II/2021 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie powołania Grupy Roboczej PTODM ds. opracowania propozycji systemu kształcenia kliniczno-pastoralnego w Polsce

§ 1

Zarząd powołuje Grupę Roboczą ds. opracowania propozycji systemu kształcenia kliniczno-pastoralnego w Polsce w składzie:
Grzegorz Giemza
Szymon Gołota
Małgorzata Krajnik
Marek Krobicki
Andrzej Muszala
Jakub Pawlikowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki