Uchwała nr 7/II/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku

Uchwała nr 7/II/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Zespołu PTODM ds. programu wsparcia społecznego i duchowego dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19

§ 1

Zarząd powołuje Zespół PTODM ds. programu wsparcia społecznego i duchowego dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w składzie:

 • Małgorzata Krajnik – Przewodnicząca
 • Piotr Gajewski – Zastępca Przewodniczącej
 • Członkowie:
 • Michał Bedlicki
 • Beata Brożek
 • Grzegorz Giemza
 • Szymon Gołota
 • Marek Krobicki
 • Halina Kutaj Wąsikowska
 • Andrzej Muszala
 • Jakub Pawlikowski
 • Janusz Sok
 • Renata Zaręba

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki