Uchwała nr 6/II/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku

Uchwała nr 6/II/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie stanowiska Zarządu dotyczącego opieki duchowej jako niezbędnej składowej całościowej opieki nad chorymi na COVID-19

§ 1

Zarząd przyjmuje stanowisko "Opieka duchowa jako niezbędna składowa całościowej opieki nad chorymi na COVID 19" w brzmieniu jak w załączniku.

Opieka duchowa niezbędną składową całościowej opieki nad chorymi na COVID-19

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki