Uchwała nr 3/II/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Uchwała nr 3/II/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie współpracy z Diecezją Bydgoską w zakresie przygotowania cyklu szkoleniowego dla kapelanów

§ 1

  1. Zarząd aprobuje list przygotowany i podpisany przez Panią Prezes, kierowany do ks. Bp. Jana Tyrawy w sprawie rozpoczęcia i certyfikacji kursu.
  2. Zarząd aprobuje propozycję Pani Prezes, by koordynację projektu szkoleniowego w Bydgoszczy powierzyć Ks. Szymonowi Gołocie – diecezjalnemu duszpasterzowi służby zdrowia w Bydgoszczy - członkowi zwyczajnemu PTODM.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki