Uchwała nr 2/II/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Uchwała nr 2/II/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie współpracy z Diecezją Bydgoską w zakresie przygotowania cyklu szkoleniowego dla kapelanów

§ 1

Zarząd PTODM podejmuje się współpracy z Diecezją Bydgoską w zakresie przygotowania cyklu szkoleniowego dla kapelanów szpitalnych, który poprowadzą prof. Małgorzata Krajnik i ks. dr Grzegorz Giemza.

§ 2

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie obejmuje szkolenie swoim patronatem.

§ 3

Zarząd PTODM opracuje zasady certyfikacji szkolenia, zgodne z wymogami systemu CPE.

§ 4

Opracowania zasad certyfikacji szkolenia podejmuje się ks. dr Grzegorz Giemza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki