Uchwała nr 1/II/2020 z dnia 24 stycznia 2020

Uchwała nr 1/II/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ukonstytuowania się składu Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie wybranego na kadencję 2019–2023

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie na pierwszym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2020 roku ukonstytuował się w składzie:

  1. Prezes – prof. dr hab. Małgorzata Krajnik,
  2. Wiceprezes – dr hab. med. Jakub Pawlikowski,
  3. Sekretarz – dr Marek Krobicki,
  4. Skarbnik – dr n. med. Piotr Gajewski,
  5. Członek – dr n. med. Iwona Filipiak-Bryniarska
  6. Członek – ks. dr Grzegorz Giemza
  7. Członek – prof. dr hab. Jacek Imiela
  8. Członek – ks. prof. Andrzej Muszala
  9. Członek – dr hab. n. med. Jarosław Sak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki