Uchwała nr 3/Cz/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków podjęta w dniu 28 sierpnia 2019 roku

podjęta w dniu 15 lutego 2019 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:

    1. Tymoteusz Białkowski
    2. Małgorzata Niemiec

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki