Uchwała nr 2/Cz/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 15 lutego 2019 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:

    1. Dawid Andryszczak
    2. Rafał Lemanczyk
    3. Józefa Misiewicz
    4. Elżbieta Nowak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki