Uchwała nr 1/Cz/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 15 stycznia 2019 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:

    1. Daria Mikuła-Wesołowska
    2. Agnieszka Paczkowska
    3. Jerzy Sienicki
    4. Janusz Wojtacki
    5. Maria Wysocka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki