Uchwała nr 3/Cz/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 10 lipca 2018 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:

    1. Sławomir Jessa
    2. Iwona Olesińska
    3. Piotr Owczarzak
    4. Robert Rynkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki