Uchwała nr 1/Cz/2018 w dnia 29 stycznia 2018 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 29 stycznia 2018 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:


  1. Ewelina Bezdzietna
  2. Izabela Kaptacz
  3. Ewa Klimaszewska-Antos
  4. Marian Kujaczyński
  5. Beata Nowak
  6. Renata Opalińska
  7. Anna Saletra

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki