Uchwała nr 3/Cz/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 19 lipca 2017 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następujące osoby:
1. Małgorzata Fopka-Kowalczyk
2. Marek Karwacki
3. Marcin Maćkowiak
4. Marcin Puziak
5. Monika Zawadzka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki