Uchwała nr 2/Cz/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 5 czerwca 2017 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następujące osoby:
1. Jadwiga Bester
2. Barbara Burczyk-Fitowska
3. Jolanta Cylwik
4. Grażyna Dyczek-Wejster
5. Zofia Dyduch
6. Karina Dylla
7. Waldemar Głusiec
8. Violetta Górska-Głowacka
9. Jacek Kocot
10. Elżbieta Marynowska
11. Natalia Michalak
12. Roman Nowicki
13. Danuta Rawicka
14. Stanisław Rawski
15. Magdalena Rutkowska
16. Urszula Sławińska
17. Weronika Socha
18. Elżbieta Suchodolska
19. Artur Tarasiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki