Uchwała nr 1/Cz/2017 z dnia 22 marca 2017 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 22 marca 2017 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następujące osoby:
1. Andrzej Bohdanowicz
2. Alina Deluga
3. Marek Marzel
4. Aleksandra Leki
5. Dariusz Pater
6. Jacek Śliwak
7. Beata Zarzycka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki