Uchwała nr 2/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej

podjęta na posiedzeniu nr 1/2016 w dniu 27 kwietnia 2016 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 17 pkt 1 Statutu, ustalił roczną składkę członkowską w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych PLN).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki