Uchwała nr 1/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji członkowskiej Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie

podjęta na posiedzeniu nr 1/2016 w dniu 27 kwietnia 2016 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku zatwierdził wzór deklaracji członkowskiej. Wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki