Zaproszenie do udziału w programie (do pobrania)

pobierz (pdf)

Szanowni Państwo,

Wszystkim którzy nadesłali ankietę dziękujemy za udział w badaniach dotyczących opieki duchowej. Z nadesłanych ankiet wynika, że zdecydowana większość szpitali wprowadziła ograniczenia dotyczące odwiedzin związanych z pandemią COVID-19. W blisko połowie szpitali uczestniczących w badaniu za najpoważniejszy problem uznano brak możliwości pożegnania się rodziny z  pacjentem umierającym. Izolacja, brak kontaktu z bliskimi oraz ograniczenia wsparcia duchowego wynikające z braków środków ochrony osobistej, to problemy, które powinny być rozwiązywane, by nie potęgować cierpień pacjentów, jak i ich rodzin.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, CentrumMonitorowania Jakość w Ochronie Zdrowia wspieramerytorycznieprogramu realizowanyprzez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej wMedycynie (PTODM) "Bądź przy mnie -wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych zpowodu COVID-19". Program składa się z dwóch filarów:
1. Porozmawiaj ze mną - wsparcie szpitali w  ułatwieniu komunikacji pacjent–rodzina poprzez bezpłatne udostępnienie 2 smartfonów (jeden na OAiIT i jeden na oddział covidowy) z pakietem darmowych rozmów i  transmisji danych, w  celu umożliwienia wirtualnego kontaktu chorych zbliskimi.
2. Podnieś mnie na duchu – minimalizowanie ograniczeń w zakresie dostępu chorych do opieki duchowej sprawowanej przez kapelana, w  tym wsparcie w  zakresie środków ochrony indywidualnej dla kapelanów

W  załączaniu przesyłam informacje o programie: stanowisko PTODM oraz artykuł opisujący problem opieki duchowej nad hospitalizowanymi chorymi na COVID-19. Znajdują się one również na stronie internetowej ptodm.org.pl.Jeżeli wyrazilibyście Państwo zainteresowanieudziałem w bezpłatnym programie – do czego gorąco zachęcamy – proszę o  wypełnienie załączonej deklaracji przystąpienia do niego oraz przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji pocztą elektroniczną na adres ptodm@mp.pl, a oryginału na adres: Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie ul. Gazowa 14A31-060 Kraków

Osobą do kontaktu z ramienia PTODM jest Kierownik Biura PTODM pani mgr Renata Zaręba (e-mail: ptodm@mp.pl, tel. 663430213).
Z osobą wyznaczoną do kontaktu w szpitalu będzie się kontaktował przedstawiciel partnera programu –w celu przekazania telefonówi podpisania umowy darowizny.Jak najszybsze wdrożenie tego programu w szpitalach jest niezwykle ważne ze względu na zbliżające się Święta, które wielu chorych będzie musiało spędzić w szpitalu, odizolowanychod swoich bliskich. Mamy nadzieję że ten program ułatwi wsparcie najbliższych oraz skorzystanie z opieki duchowej.Będziemy wdzięczni za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,
Michał Bedlicki, Zastępca Dyrektora CM

Organizator Covid - aktualne dane
Patronat honorowy Covid - aktualne dane
Partner merytoryczny Covid - aktualne dane
Partner Podpory I Covid - aktualne dane
Partnerzy Podpory II Covid - aktualne dane
Patronat medialny Covid - aktualne dane