Instrukcja rejestracji karty SIM (do pobrania)

pobierz (pdf)

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych należy zarejestrować kartę SIM.

Wszystkie usługi z kart SIM będą nieaktywne przed rejestracją.

Kto może kartę zarejstrować i jakie dokumenty należy przedstawić przy rejestracji:

  • osoba fizyczna (np. z administracji) na swoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, jeżeli go posiada, albo numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  • lub szpital na dane firmowe: nazwa firmy, numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej.
    UWAGA: Rejestracja na szpital może się odbyć tylko w salonie firmowym Plusa lub Cyfrowego Polsatu.
    Sprawdź na mapie gdzie jest najbliższy salon:
    Mapa salonów
Dodatkowo, dane te są weryfikowane z właściwym dokumentem (tożsamości w przypadku os. fizycznych oraz odpisem z EDG lub KRS w przypadku szpitala)

Organizator Covid - aktualne dane
Patronat honorowy Covid - aktualne dane
Partner merytoryczny Covid - aktualne dane
Partner Podpory I Covid - aktualne dane
Partnerzy Podpory II Covid - aktualne dane
Patronat medialny Covid - aktualne dane