Konferencja "Psychiatria i duchowość"

30.10.2021

Szanowni Państwo,

Konferencja ma dotyczyć szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w trakcie psychoterapii. Celem konferencji jest próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych w różnym kontekście kulturowym i religijnym. Tegoroczną tematyką konferencji będą szeroko rozumiane relacje, a w śród nich przede wszystkim - Więź.
W ramach konferencji zapewniamy Państwu wartościowe, praktyczne warsztaty, inspirujące wykłady wraz z dyskusją, wymianę doświadczeń i przestrzeń do dialogu.

Główny organizator:
Katedra Psychologii Wydział Filozoficzny oraz Katedra Teologii i Psychologii Pastoralnej Wydział Teologiczny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Współorganizatorzy:
Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński wraz z O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie Katedra Psychologii Religii i Duchowości

Szczegóły na stronie: www.psychiatriaiduchowosc.pl/