Sukces Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

29.12.2020

Mamy zaszczyt poinformować o przyznaniu Polskiemu Towarzystwu Opieki Duchowej w Medycynie nagrody w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia: przedstawicieli związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła działania Towarzystwa i wpływ na rzeczywistość w kraju podczas pandemii.

Certyfikat (pdf)

Wszyscy laureaci konkursu Sukces Roku 2020 - informacja prasowa (pdf)