Aktualności

  • RPP: Uregulować zasady stosowania klauzuli sumienia

    W sytuacji powołania się przez lekarzy na klauzulę sumienia, szpital powinien zapewnić pacjentce realny dostęp do świadczenia, np. poprzez zawarcie umowy o podwykonawstwo - uważa rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska.

  • Klauzula sumienia - RPO pyta o prawa pacjenta

    Pacjenci powinni mieć zapewnione prawo do informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia, którego wykonania odmówił im lekarz powołując się na klauzulę sumienia - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

32 artykuły - strona 4 z 4