Zostań członkiem PTODM

<b>Zostań członkiem PTODM</b>

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Polskim Towarzystwie Opieki Duchowej w Medycynie

Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest integrowanie i reprezentowanie środowiska osób zainteresowanych opieką duchową w medycynie, świadczoną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, dążenie do zapewnienia im wysokiej jakości tejże opieki oraz wspieranie rozwoju badań naukowych i promowanie wiedzy w tym zakresie.

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, która w związku z działalnością naukową, publicystyczną, zawodową, społeczną lub religijną podejmuje zagadnienia z zakresu statutowych działań Towarzystwa, jeśli uzyskała rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa oraz złożyła pisemną deklarację, że akceptuje statut Towarzystwa.

Co należy zrobić, aby zostać członkiem PTODM?
Co to jest duchowość?

Kraków, 22 października 2020 r.

Z bólem przekazujemy informację, iż w tych dniach nasz Kolega, Członek Zarządu PTODM, Księdz Grzegorz Giemza został dotknięty głęboką stratą – nagłym i niespodziewanym odejściem Mamy i Brata, związanym z panującą epidemią.
Łączymy się z Księdzem Grzegorzem w bólu, powierzając Chrystusowi Zmartwychwstałemu osoby Zmarłe, samego Księdza Grzegorza i Jego Rodzinę.

Zarząd PTODM