Wielodyscyplinarna edukacja w zakresie opieki duchowej w opiece paliatywnej. Biała księga European Association for Palliative Care

Megan Best1,2, Carlo Leget3, Andrew Goodhead4, Piret Paal5
1 Institute for Ethics and Society, University of Notre Dame, Fremantle, Australia
2 Psycho-Oncology Co-Operative Research Group (PoCoG) i Sydney Health Ethics, University of Sydney, Australia
3 University of Humanistic Studies, Utrecht, Holandia
4 St Christopher’s Hospice, Londyn, Wielka Brytania
5 Palliative Care Research Hub, Institute of Nursing Science and Practice, Paracelsus Medical Private University, Salzburg, Austria
An EAPC white paper on multi-disciplinary education for spiritual care in palliative care. BMC Palliative Care, 2020; doi: 10.1186/s12904-019-0508-4

Tłumaczyła prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Katedra Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy; Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie

Jak cytować: Best M., Leget C., Goodhead A., Paal P.: Wielodyscyplinarna edukacja w zakresie opieki duchowej w opiece paliatywnej. Biała księga European Association for Palliative Care. Med. Prakt., 2022; 9: 125–140

Streszczenie

Wprowadzenie: przedmiotem białej księgi European Association for Palliative Care (EAPC) jest edukacja w zakresie opieki duchowej (OD) wszystkich pracowników opieki paliatywnej (OP). Dokument zawiera wskazówki dla osób zaangażowanych w kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie medycyny paliatywnej i OD, interesariuszy, liderów i decydentów odpowiedzialnych za edukację, a także krajowych i lokalnych zespołów opracowujących programy nauczania.
Metodologia: Na początku 2018 roku członkowie EAPC w ramach grupy eksperckiej ds. OD przygotowali wstępne opracowanie z zaproszeniem do podzielenia się opinią na temat 4 zasadniczych elementów edukacji w zakresie od określonych przez Gamondi i wsp. (2013) w artykule poświęconym podstawowym kompetencjom w OP. Pierwszą wersję dokumentu rozesłano do członków grupy eksperckiej EAPC ds. OD z prośbą o komentarze. Na kolejnym etapie poprawiony dokument, uwzględniający zgłoszone uwagi, przekazano do zaopiniowania ekspertom i przedstawicielom krajowych towarzystw OP. Uwzględnienie ich uwag w wersji końcowej pomogło dogłębnie zrozumieć i zrewidować schemat zaproponowany przez Gamondi oraz sformułować wskazówki dotyczące edukacji w zakresie OD w OP.
Wyniki: Biała księga EAPC wskazuje na znaczenie od jako integralnej części OP i sugeruje włączenie jej do działań edukacyjnych i programów nauczania OP. Do poprawionego modelu kompetencji w kształceniu wszystkich pracowników OP w zakresie od dołączono przykłady najlepszych praktyk oraz dane z badań, uwrażliwiając jednocześnie na zróżnicowanie etapów rozwoju świadczenia OP w Europie.
Wnioski: Lepsza edukacja może pomóc pracownikom opieki zdrowotnej unikać dekoncentracji wywołanej przez własne lęki, uprzedzenia i zahamowania i bardziej się skupić na problemach chorych i ich rodzin. Biała księga EAPC ma służyć jako zachęta do objęcia wszystkich pracowników świadczących OP wysokiej jakości, wielodyscyplinarną i przystępną (pod względem formy i finansowo) edukacją w zakresie od oraz jako pomoc w jej wdrażaniu.
Słowa kluczowe: duchowość, opieka duchowa, edukacja, opieka paliatywna, profesjonaliści pracujący w opiece zdrowotnej, potrzeby egzystencjalne, potrzeby religijne, potrzeby duchowe, programy nauczania, opieka holistyczna, badanie sfery duchowej

pobierz artykuł (pdf)