Praktyka prowadzonej medytacji – jak można pomóc duchowo chorym z zaburzoną świadomością

Guided imagery in practice
prof. Richard Groves, USA

Zimowy Szczyt Medycyny Paliatywnej 2018: "Oddech i Duch w Medycynie Paliatywnej i Pneumonologii", Bydgoszcz, 7-8 grudnia 2018 r.