Duchowość w medycynie dla lekarzy i innych pracowników medycznych – jak zaczynamy to robić w Polsce

prof. Małgorzata Krajnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Zimowy Szczyt Medycyny Paliatywnej 2018: "Oddech i Duch w Medycynie Paliatywnej i Pneumonologii", Bydgoszcz, 7-8 grudnia 2018 r.