Jak umierają pacjenci z niewydolnością serca?

How the heart failure patients are dying?
Marcin Gruchała, I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”, Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.

Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart and Spirit in Palliative Care”, Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Niewydolność serca