Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" - nie przegap!

Zapraszamy na XIII Sympozjum "Ethical dilemmas in medical practice: how to reconcile medicine with economy", które odbędzie się 30 września w Krakowie. Wydarzenie otrzymało dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki (DNK/SN/467829/2020).

Szczegóły znajdują się na stronie: https://empendium.com/mircim/edition2022/.