VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne „Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia”

Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej we współpracy z uniwersyteckimi jednostkami uczelnianymi, jednostkami leczniczymi i organizacjami społecznymi organizuje po raz kolejny w ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych konferencję naukową zatytułowaną „Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia”.

W imieniu organizatorów,
Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz

Czas i miejsce konferencji:
13.04.2019, godz. 9.30, Sala Audytoryjna CM UMK ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz

Patronat:
Dr Marek Bronisz (Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej)
Prof. Marek Czarkowski (Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej)

Przewodniczący i kierownictwo naukowe:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz (Bydgoszcz)

Organizator:
Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej

WSTĘP WOLNY

Uczestnik konferencji otrzymuje 4 pkt edukacyjne (Roz. MZ z dnia 06.10.2004r DZ. U. nr 231, poz. 2326)