XII Konferencja czasopisma "Palliative Medicine in Praktice"

Termin i miejsce
7-8 czerwca 2019 r. Gdańsk

Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz Redaktor Naczelny czasopisma "Palliative Medicine in Practice"
dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. UMP

Punkty edukacyjne
Informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Organizator:
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94
faks: (58) 320 94 60
e-mail: viamedica@viamedica.pl

Szczegóły