Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych w Warszawie

Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa CME ogłasza nabór na certyfikowany Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych w Warszawie.

Kurs skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy różnych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich, a także pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych i in.

Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Kurs prowadzony jest przez zespół superwizyjno-psychoterapeutyczny i spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.
Jest wzorowany na niemieckim (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby poradniczej.

TERMINY
18-20 kwietnia 2018
16-18 maja 2018
13-15 czerwca 2018
5-7 września 2018
14-16 listopada 2018
19-21 grudnia 2018

Więcej informacji.